Lễ công bố, trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019