Tuna in brine/spring water Cá ngừ ngâm nước muối/nước khoáng